KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

Pracownicy i doktoranci KTRiOPprof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: profesor zwyczajny - kierownik Katedry i Pracowni
Prof. dr. Marc-André Selosse
Prof. dr. Marc-André Selosse
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: profesor wizytujący
dr hab. prof. UG Joanna Mytnik
dr hab. prof. UG Joanna Mytnik
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: profesor nadzwyczajny, tutor w Katedrze
prof. dr hab. Martin Kukwa
prof. dr hab. Martin Kukwa
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: profesor nadzwyczajny - kierownik Pracowni
dr hab. inż. Iwona Głażewska
dr hab. inż. Iwona Głażewska
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: adiunkt
dr hab. Hanna Margońska
dr hab. Hanna Margońska
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: adiunkt
dr hab. Piotr Rutkowski
dr hab. Piotr Rutkowski
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: starszy wykładowca - kierownik Pracowni
dr Renata Afranowicz-Cieślak
dr Renata Afranowicz-Cieślak
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: starszy wykładowca
dr Przemysław Baranow
dr Przemysław Baranow
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: adiunkt
dr Joanna Bloch-Orłowska
dr Joanna Bloch-Orłowska
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: asystent
dr Bartłomiej Hajek
dr Bartłomiej Hajek
Pracownia: Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego UGDA
Stanowisko: referent techniczny, briolog
dr Magdalena Dudek
dr Magdalena Dudek
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: adiunkt
dr Agnieszka Jabłońska
dr Agnieszka Jabłońska
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: referent techniczny
dr Marta Kolanowska
dr Marta Kolanowska
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: adiunkt
dr Marta Kras
dr Marta Kras
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: adiunkt
dr Julita Minasiewicz
dr Julita Minasiewicz
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: starszy referent techniczny
dr Magda Lazarus
dr Magda Lazarus
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: adiunkt
dr Magdalena Oset
dr Magdalena Oset
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: adiunkt
dr inż. Marcin Pietras
dr inż. Marcin Pietras
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: adiunkt
E-mail: marcin.pietras@biol.ug.edu.pl
dr Katarzyna Żółkoś
dr Katarzyna Żółkoś
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: starszy wykładowca
mgr Katarzyna Wszałek-Rożek
mgr Katarzyna Wszałek-Rożek
Pracownia: Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego UGDA
Stanowisko: kurator Herbarium Universitatis Gedanensis, starszy referent techniczny
mgr Magdalena Jąkalska
mgr Magdalena Jąkalska
Pracownia: Sekretariat Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
Stanowisko: starszy referent techniczny
mgr Artur Eichmann
mgr Artur Eichmann
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: doktorant
mgr Elżbieta Grochocka
mgr Elżbieta Grochocka
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: doktorantka, referent techniczny
mgr Jacek Mazur
mgr Jacek Mazur
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: doktorant
mgr Katarzyna Mystkowska
mgr Katarzyna Mystkowska
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: doktorantka
mgr Sławomir Nowak
mgr Sławomir Nowak
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: doktorant, asystent
mgr Natalia Olędrzyńska
mgr Natalia Olędrzyńska
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: doktorant, referent techniczny
mgr Sandra Olszewska
mgr Sandra Olszewska
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: doktorantka
mgr Emilia Ossowska
mgr Emilia Ossowska
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: doktorantka
E-mail: emioss@wp.pl

mgr inż. Emilia Święczkowska
mgr inż. Emilia Święczkowska
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: doktorantka
mgr Joanna Gołębiewska
mgr Joanna Gołębiewska
Pracownia: Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego UGDA
Stanowisko: referent techniczny, doktorant w Pracowni Geobotaniki i Ochrony Przyrody
mgr Anna Kuczyńska
mgr Anna Kuczyńska
Pracownia: Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego UGDA
Stanowisko: referent techniczny, doktorant w Pracowni Geobotaniki i Ochrony Przyrody
mgr Monika Lipińska
mgr Monika Lipińska
Pracownia: Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego UGDA
Stanowisko: referent techniczny, doktorant w Pracowni Taksonomii Roślin
E-mail: monika.lipinska@biol.ug.edu.pl
Marta Jarosińska
Marta Jarosińska
Pracownia: Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego UGDA
Stanowisko: referent techniczny
prof. dr hab. Jacek Herbich
prof. dr hab. Jacek Herbich
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: pracownik emerytowany
dr hab. prof. UG Maria Herbich
dr hab. prof. UG Maria Herbich
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: pracownik emerytowany
dr Ryszard Markowski
dr Ryszard Markowski
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: pracownik emerytowany
zaloguj