KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

dr Magdalena Oset
dr Magdalena Oset
Pracownia: Taksonomii Grzybów
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 58 523 6166
Nr pokoju: C-410
Konsultacje: poniedziałek i wtorek: 10.00-13.00

Publikacje:
2008
1. Syrek M. (at present Oset M.), Kukwa M. 2008. Taxonomy of the lichen Cladonia rei and its status in Poland. – Biologia, Bratislava. 63(4): 493–497.
2. Oset M., Kukwa M., Jablonska A. 2008. Distribution and ecology of the rare lichen species Cladonia stygia (Cladoniaceae, Ascomycota) in Poland. – Botanica Lithuanica 14(1): 43-48
3. Kowalewska A., Kukwa M., Ostrowska I., Jablonska A., Oset M. & Szok J. 2008. The lichens of the Cladonia pyxidata-chlorophaea group and allied species in Poland. – Herzogia 21: 61–78.
4. Oset M., 2008. The lichen genus Stereocaulon in Poland. I. S. condensatum and S. incrustatum – Herzogia 21: 51-59.
2009
5. Zhurbenko Mikhail P., Kukwa M., Oset M., 2009. Roselliniella stereocaulorum (Sordariales, Ascomucota), a new lichenicolous fungus from the Holarctic.- Mycotaxon 109: 323–328.
6. Jabłońska A., Oset M., Kukwa M., 2009. The lichen family Parmeliaceae In Poland. I. The genus Parmotrema. Acta Mycologica, 44(2): 211-222.
2010
7. Oset M. 2010. The lichen genus Stereocaulon in Poland. II. S. alpinum, S. paschale and S. taeniarum. – Bot. Lithuan. 16(1): 37-42.
8. Oset M. 2010. The lichen genus Stereocaulon in Poland. III. S. saxatile and S. subcoralloides. – Bot. Lithuan. 16(4): 183-186.
9. Oset M., Kukwa M. 2010. The lichen genus Pertusaria in Poland. I. P. multipuncta and P. ophtalmiza. – Acta Mycologica, 45(2): 231-238.
10. Flakus A., Jabłońska A., Kukwa M., Oset M., Rodrigez P., Śliwa L. 2010. The biological diversity of tropical South America: Bolivian lichens. – a case study. W: Kucharek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (red.). Proccedeing of the 55th meeting of the Polish Botanical Society ‘Planta in vivo, in vitro et in silico’, September 6–12, 2010, Warsaw, Poland. Acta Soc. Bot. Poloniae 79, Supl. 1: 66.
11. Flakus A., Jabłońska A., Kukwa M., Oset M., Rodrigez P., Śliwa L. 2010. Zróżnicowanie biologiczne Ameryki Południowej na przykładzie porostów Boliwii. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego ‘Planta in vivo, in vitro et in silico’, streszczenia referatów i plakatów. Warszawa, 6–12 września 2010. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa: 86.
2011
12. Flakus A., M. Oset, A. Jablońska, P. Rodrigez, M. Kukwa. 2011. Contribution to the knowledge of the lichen biota of Bolivia. 3 – Polish Bot. J. 56(2): 159–183.
2012
13. Oset M., Kukwa M. 2012. Notes on Stereocaulon species from Bolivia. – Mycotaxon X: xx–xx. (w druku).

Wyjazdy krajowe
1. 11-16 września 2006 – udział w XII Zjeździe Lichenologów Polskich „Porosty w czasie i przestrzeni, taksonomia, rozmieszczenie i zagrożenia” w Schodnie – referat „Rozmieszczenie, wymagania siedliskowe i zmienność chemiczna Cladonia glauca, C. rei i C. subulata w Polsce”.
2. 18-20 maja 2007 – udział w konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego „Uniwersalna klasyfikacja organizmów – wyzwanie dla taksonomii klasycznej i molekularnej” w Wiechlinach – wystąpienie posterowe „Taksonomia i rozmieszczenie porosty Cladonia stygia w Polsce”.
3. 3 – 8 września 2007 – udział w 54 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy”, Szczecin– referat „Cladonia stygia - rozmieszczenie i wymagania siedliskowe w Polsce”.
4. 17-20 września 2008 r. – udział w XIII Zjeździe Lichenologów Polskich „Ostoje porostów w Polsce” w Karpaczu – referat „Rodzaj Stereocaulon w Polsce – wstępne wyniki badań’
5. 9 – 11 września 2009 – udział w XXIV Zjeździe Lichenologów Polskich „Porosty Karpat, Porosty i grzyby naporostowe Magurskiego Parku Narodowego: stan zachowania, zagrożenia i ochrona”, Krempna – referat „Porosty z rodzaju Pertusaria w Polsce. I. P. multipuncta i P. ophthalmiza.”
6. 23 – 24 październik 2009 – udział w III Regionalnym Seminarium Doktoranckim, UMK Toruń – wystąpienie posterowe „Lichen genus Stereocaulon in Poland on the background of chemical and morphological variation in Europe”.

Wyjazdy zagraniczne
1. 10 – 17 sierpień 2007 - Nordic Lichen Society (NLF) excursion and general meeting in Lammi, Finland
2. 10 – 16 luty 2008 – Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin, Germany (Synthesys, Application: DE-TAF-4266)
3. 1 – 14 luty 2009 – Natural History Museum, London (Synthesys, Application: GB-TAF-5662) (referat - The lichen genus Stereocaulon in Poland – some preliminary results)
4. 17 – 20 kwiecień 2009 – Young lichenologists’workshop in Vácrátót, Hungary (wystąpienie posterowe - The lichen genus Stereocaulon in Poland – some preliminary results).
5. 20 – 24 lipiec 2009 – Nordic Lichen Society (NLF) excursion in Iceland, (wystąpienie posterowe - Lichen genus Stereocaulon in Poland on the background of chemical and morphological variation).
6. 7 – 20 luty 2010 – The Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Finnland
7. 31 październik – 6 listopad 2010 – The Botany Section, Museum of Evolution, Uppsala University, Sweden

Członkostwo w organizacjach
Polskie Towarzystwo Botaniczne

Granty naukowe
1. Uzyskanie finansowania na badania „Zróżnicowanie gatunkowe porostów z rodzaju Stereocaulon w Polsce – taksonomia, rozmieszczenie i wymagania siedliskowe” – nr N N303 049034
2. Wykonawca projektu finansowanego przez Centrum Badań Naukowych i Rozwoju LIDER nr 92/L-1/09.

zaloguj