KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

dr hab. prof. UG Joanna Mytnik
dr hab. prof. UG Joanna Mytnik
Pracownia: Taksonomii Roślin
Stanowisko: profesor nadzwyczajny, tutor w Katedrze
Telefon: +48 502 494 189; 58 523 6162
Nr pokoju: C-406
Konsultacje: poniedziałek 10.00-12.00, wtorek 10.00-12.00
Zainteresowania: naukowe:
Problemy taksonomii Orchidaceae, zwłaszcza gatunków tropikalnych Afryki i Madagaskaru oraz Neotropików.
Metody badawcze: taksonomia, biogeografia, filogenetyka, mikroskopia skaningowa.

edukacyjne:
Projektowanie procesów edukacyjnych, projektowanie narzędzi edukacyjnych, innowacyjne nauczanie, dydaktyka akademicka, grywalizacja w edukacji, nauczanie zorientowane na studenta, zarządzanie edukacją, edukacja on-line, wykorzystanie nowych narzędzi i technologii w edukacji, mentoring.

ALTERECO czyli edukacja przyrodnicza metodą eksperymentu oraz ekspertyzy środowiskowe (działalność gospodarcza).

DOŚWIADCZENIE W EDUKACJI


Scientific interest:
Taxonomy of Orchidaceae, especially tropical African and Neotropical species.
Research methods: taxonomy, biogeography, phylogenetics, scanning microscopy.

Hobbies and interests:
Management of my own company AlterEco (education and environmental consulting, monitoring and pre-investment expertises).
educational proccesses designing, educational tools designing, innovative teaching, gamification in education, student-oriented teaching, management of education, e-learning, MOOCs, new tools in education, metoring.

Moja strona domowa, CV do pobrania (życiorys naukowy PL / ENG, działalność w edukacji PL)

Profil na / Profile at Google Scholar
Joanna Mytnik-Ejsmont

Publikacje:
PUBLICATIONS:
Większość prac do pobrania w pdf na ResearchGate /
Most of papers available at the ResearchGate profile as PDF docs

PRZED DOKTORATEM / BEFORE Ph.D.:
2000
1. Szlachetko D. L., Mytnik J. 2000. Lecanorchis seidenfadeni (Orchidaceae, Vanilloideae), a new orchid species from Malaya. Ann. Bot. Fenn., 37: 227-230.
2001
2. Szlachetko D.L., Mytnik J., Rutkowski P. 2001. New species of the genus Pseudoeurystyles (Orchidaceae) from Brazil. Pol. Bot. J. 46(2): 131-132.
2003
3. Mytnik J. 2003. Rewizja taksonomiczna podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae) z obszaru Ameryki Środkowej. Genus Inter. Jour. Invert. Tax. (Supplement): 57-61.
2004
4. Mytnik J., Rutkowski P., Szlachetko D.L. 2004. New taxa in Mesoamerican Cyclopogoninae Szlach. (Orchidaceae, Spirantheae). Ann. Bot. Fenn. 41(5): 373-380.
5. Rutkowski P., Mytnik J., Szlachetko D.L. 2004. New taxa and new combinations in Mesoamerican Stenorrhynchidinae Szlach. (Orchidaceae, Spirantheae). Ann. Bot. Fenn. 41(6):479-489.
6. Rutkowski P., Mytnik J., Szlachetko D.L. 2004. New taxa and new combinations in Mesoamerican Spiranthinae Szlach. (Orchidaceae, Spirantheae). Ann. Bot. Fenn. 41(6): 471-477.
2005
7. Szlachetko D.L., Margońska H. B., Mytnik J. 2005. Veyretella flabellata (Orchidaceae, Habenariinae), a new species from Gabon. Ann. Bot. Fenn. 42(3): 227-230.
8. Szlachetko D.L., Rutkowski P., Mytnik J. 2005. Contributions to the taxonomic revision of the subtribes Spiranthinae Lindl., Stenorrhynchidinae Szlach. and Cyclopogoninae Szlach. (Orchidaceae) in Mesoamerica and the Antilles. Pol. Bot. Studies 20. ss. 387.

DOROBEK PODOKTORSKI / AFTER Ph.D.:
2006
9. Szlachetko D.L., Kras M., Mytnik J. 2006. Material to the taxonomic revision of Brachycorythis-complex (Orchidaceae, Orchidoideae). Richardiana 6(2): 72-90. 2006.
10. Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Szlachetko D.L., Cieślicka D. 2006. Materials to the taxonomic revision of Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae). Warscaea Szlach., Sarcoglottis Presl and Stigmatosema Garay. Die Orchidee 57(5): 576-582.
11. Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Szlachetko D.L., Baranow P. 2006. Cyclopogon Presl (Spirantheae, Orchidaceae) – two new species. Die Orchidee 57(4): 484-489.
12. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Górniak M. 2006. Genera et Species Orchidalium. 8. Zygopetaleae. Pol. Bot. J. 51(1): 31-32.
13. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J. 2006. Genera et Species Orchidalium. 13. Oncidieae. Pol. Bot. J. 51(1): 49-51.
14. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Romowicz A. 2006. Genera et Species Orchidalium. 14. Oncidieae. Pol. Bot. J. 51(1): 53-55.
15. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Górniak M., Śmiszek M. 2006. Genera et Species Orchidalium. 15. Maxillarieae. Pol. Bot. J. 51(1): 57-59.
16. Mytnik-Ejsmont J. & Rutkowski P. 2006. Taxonomic position of Zhukowskia Szlach., R.Gonzalez T. & Rutk. (Cyclopogoninae, Orchidaceae). Biodiv. Res. Conserv.: 1-2: 7.-10.
17. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Górniak M., Romowicz A. 2006. Siederella Szlach. et al. and Irenea Szlach. et al. – new genera of the tribe Oncidieae (Orchidaceae). Biodiv. Res. Conserv.: 1-2: 4-7.
18. Górniak M., Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Tukałło P., Minasiewicz J., Szlachetko D.L. 2006. Phylogenetic relationships within Spiranthinae s.l. (Orchidaceae) inferred from nuclear ITS. Biodiv. Res. Conserv.: 1-2: 18-24.
19. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Romowicz A., Margońska H.B. 2006. Takulumena Szlach, a new genus of the subtribe Epidendrinae (Orchidaceae) from Ecuador. Die Orchidee 57(3): 325-329
2007
20. Mytnik-Ejsmont J. 2007. Taxonomical notes within the genus Veyretia Szlach. (Orchidaceae, Spirantheae). Richardiana 7(1): 3-7.
21. Mytnik-Ejsmont J. 2007. Materials to the revision of Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). 1.Szlachetkoella Mytnik, gen. nov. Richardiana 7(2): 55-60.
22. Mytnik-Ejsmont J. & Szlachetko D.L. 2007. Materials to the revision of Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). 2.Geerinckia Mytnik & Szlach., gen. nov. Richardiana 7(2): 61-63.
23. Mytnik-Ejsmont J. & Szlachetko D.L. 2007. Materials to the revision of Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). 3.Disperanthoceros Mytnik & Szlach., gen. nov. Richardiana 7(2): 64-66.
24. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P. 2007. Pachyphyllum piesiki Szlach. spec. nov. – a new species from Ecuador. Die Orchidee 58(1): 93-96.
2008
25. Mytnik-Ejsmont J. & Szlachetko D.L. 2008. Materials to the revision of Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). 4.Epiphorella Mytnik & Szlach., gen. nov. Richardiana 8(1): 12-17.
26. Mytnik-Ejsmont J. & Szlachetko D.L. 2008. Materials to the revision of Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). 5.Unguiculabia Mytnik & Szlach., gen. nov. Richardiana 8(1): 18-22.
27. Mytnik-Ejsmont J. 2008. Materials to the revision of Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). 6.Dendrobianthe (Schltr.) Mytnik & Szlach., gen. et stat. nov. Richardiana 8(1):23-27.
28. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J. & Margońska H.B. 2008. Cephalanthera ericiflora Szlach. & Mytnik, sp. nov. (Orchidaceae, Neottioideae), a new species from Laos. Acta Soc. Bot. Pol. 77(3): 213-215.
29. Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Szlachetko D.L. 2008. Five new species of Pachygenium (Schltr.) Szlach., R.González & Rutk. from Brazil. Biodiv. Res. Conserv. 9-12: 111-116.
30. Szlachetko D.L. & Mytnik-Ejsmont J. 2008: Polystachyinae in: Szlachetko D.L., 2009. Orchidaceae of Ivory Coast. Ruizia 20: 1-396.
2009
31. Baranow P., Mytnik-Ejsmont J. 2009. Two new species of Polystachya (Vandoideae, Orchidaceae) from Africa. Plant Syst. Evol. 281: 11-16.
32. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J. 2009. Gynostemia Orchidalium. Vol. 4. Orchidaceae – Vandoideae. Acta Bot. Fenn. 180: 1-313.
33. Szlachetko D.L. & Mytnik-Ejsmont J. 2009. Scolopendrogyne and Scolopendrogyninae, new genus and subtribe in the tribe Oncidieae (Vandoideae, Orchidaceae). Richardiana 9(4): 204-208.
34. Szlachetko D.L., Rutkowski P., Mytnik-Ejsmont J. 2009. Two new species of the genus Schiedeella Schltr. (Orchidaceae, Stenorrhynchidinae) from Guatemala. Nordic J. Bot. 27: 316-318.
35. Szlachetko D.L., Rutkowski P., Mytnik-Esjmont J. 2009. Two new species of the genus Hapalorchis Schltr. (Spiranthinae, Orchidaceae). Nordic J. Bot. 27: 213-215.
36. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Baranow P. 2009. Telipogon szmiti (Orchidaceae, Telipogoneae), a new species from Southern Ecuador. Biodiv. Res. Conserv.: 15: 9-12.
37. Szlachetko D.L., Dudek M., Górniak M., Mytnik-Ejsmont J. & Ricardo Fernandez. 2009. Sobralia abadorum (Orchidaceae), a new orchid species from Peru. Biodiv. Res. Conserv.: 15: 3-8.
2010
38. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L., Górniak M. 2010. Taxonomical notes on Pachygenium (Schltr.) Szlach., R.González & Rutk. Ann. Bot. Fenn. 47: 215-220.
39. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Jerchewicz K., Baranow P. 2010. Novelties in African Orchidaceae: new taxa from Central-West Africa. Richardiana 10(3): 125-143.
40. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Kras M., Rutkowski P., Baranow P., Górniak M. 2010. Contribution to the Orchid Flora of West-Central Africa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ss. 368. [książka w jęz. angielskim]
41. Mytnik-Ejsmont J., Baranow P. 2010. Taxonomic studies of Polystachya Hook. (Vandoideae, Orchidaceae) from Asia. Plant Systematics and Evolution 290: 57-63.
42. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L., Grochocka E. 2010. Orchids of the subtribes Spiranthinae, Stenorrhynchidinae and Cyclopogoninae (Spiratnheae, Orchidaceae) in Guatemala (Part 1). Revista Guatemalensis 13(2): 1-33.
43. Szlachetko D.L. & Mytnik-Ejsmont J. 2010. Stellilabium kukwae (Telipogoneae, Orchidaceae), a new species from Bolivia. Biodiv. Res. Conserv. 19: 10-12.
2011
44. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L. 2011. Isochilostachya Mytnik & Szlach., gen. nov., a new genus of Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(1): 79-85.
45. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L. 2011. Chelystachya, a new genus of the subtribe Polystachyinae (Orchidaceae). Biodiv. Res. Conserv. 23: 17-29.
46. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L. & Baranow P. 2011. Neoburttia, a new genus for Polystachya longiscapa (Polystachyinae, Orchidaceae). Pol. Bot. J. 56(1): 45-49.

ROZPRAWA HABILITACYJNA / HABILITATE THESIS:
47. Mytnik-Ejsmont J. 2011. A monograph of the subtribe Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. ss. 400. [KSIĄŻKA W JĘZ. ANGIELSKIM] do kupienia TUTAJ

DOROBEK POHABILITACYJNY / AFTER HABILITATION:
48. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Dudek M., Górniak M. 2011. Three new species of the genus Takulumena Szlach. (Orchidaceae, Epidendrinae) from Ecuador and Peru. Willdenowia 41: 295-299.
2012
49. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L., Nowak S., Paluchowska K.. 2012. Orchids of the subtribes Spiranthinae, Stenorrhynchidinae and Cyclopogoninae (Spiratnheae, Orchidaceae) in Guatemala (Part 2). Revista Guatemalensis 14(2): 3-8.
50. Szlachetko D.L., Veyret I., Mytnik-Ejsmont J., Sawicka M., Rutkowski P., Baranow P. 2012. Orchidaceae of French Guiana. Koeltz Publishing House. ss 405. [KSIĄŻKA W JĘZ. ANGIELSKIM]
51. Szlachetko D.L., Sitko M., Tukałło P. & Mytnik-Ejsmont J. 2012. Taxonomy of the subtribe Maxillariinae (Orchidaceae, Vandoideae) revisited. Biodiv. Res. Conserv. 25: 13-38.
52. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Nowak S. 2012. Three new species of the genus Myrosmodes (Orchidaceae, Spiranthoideae) from Colombia. Plant Systematics and Evolution Evolution 298: 1909-1916. DOI 10.1007/s00606-012-0690-9.
53. Joanna Mytnik-Ejsmont. 2012. Neoburttia, a short but tangled history. Orchids 8: 502-503.
2013
54. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Baranow P. 2013.Three new species of Epistephium (Orchidaceae, Vanilloideae). Die Orchidee 64(1): 14-18.
55. Szlachetko D.L., Baranow P. Mytnik-Ejsmont J. 2013. New species of the genus Epistephium (Orchidaceae, Vanilloideae). Plant Systematics and Evolution DOI 10.1007/s00606-013-0815-9.
56. Szlachetko D.L., Tukałło P., Mytnik-Ejsmont J., Grochocka E. 2013. Reclassification of the Angraecum-alliance (Orchidaceae, Vandoideae) based on molecular and morphological data. Biodiv. Res. Conserv. 29: 1-23.
2014
57. Mytnik-Ejsmont J., Szlachetko D.L., Baranow P. & Górniak M. 2014. A phylogenetic and morphological study of Polystachya sect. Superpositae (Orchidaceae) with description of a new species. Plant Systematics and Evolution Volume 300(1): 19-28. Liczba punktów: 20, IF: 1.410
58. Szlachetko D.L., Nowak S., Mytnik-Ejsmont J. Kolanowska M. 2014. Revision of the genus Myrosmodes (Orchidaceae, Spiranthoideae) in Colombia. Systematic Botany 39(3): 740-749. .
59. Szlachetko D.L., Górniak M., Kolanowska M., Mytnik-Ejsmont J., Kowalkowska A.K., Rutkowski P. & Koliński T. 2014. Taxonomic position and phylogeny of the genus Vargasiella (Orchidaceae, Vandoideae) based on molecular and morphological evidence. PLoS ONE 9(6): e98472. doi:10.1371/journal.pone.0098472.
60. Nowak S., Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J. 2014. New species of the genus Altensteinia (Orchidaceae, Spiranthoideae) from Colombia. Polish Botanical Journal 59(1): 11-14. doi:10.2478/pbj-2014-0015.
61. Szlachetko D.L., Baranow P. & Mytnik-Ejsmont J. 2014. The genus Triphora (Triphoreae, Orchidaceae) in Colombia. Biodiv. Res. Conserv. 34: 1-5.
2015
62. Nowak S., Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J. & Cleef A. 2015. Eight new species of Gomphichis (Orchidaceae, Spiranthoideae) from Colombia. Plant Systematics and Evolution 301: 61-76. DOI:10.2478/pbj-2014-0015.
63. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Baranow P., Górniak M. & Jolliffe K. 2015.Taxonomic status of Hederorkis Thouars (Orchidaceae) based on morphological and molecular combined analyses. PLoS ONE 10(4): e0122306. doi:10.1371/journal.pone.0122306
64. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Baranow P., Grochocka E., Nowak S., Naczk A. Margońska H.B. 2015. Contributions to the Orchid Flora of West-Central Africa. Vol. 2. Koeltz Publishing House. [KSIĄŻKA W JĘZ. ANGIELSKIM]


WYJAZDY I STAŻE ZAGRANICZNE / PROFESSIONAL TRAINING IN FOREIGN INSTITUTIONS
1. 06-14.09.2003 – pobyt na stażu w University of Copenhagen (Dania) finansowany przez Copenhagen Biosystematics Centre COBICE w ramach międznarodowego programu stypendialnego.
2. 29.09-17.10.2003 – pobyt na stażu w Royal Botanic Gardens Kew i British Museum w Londynie (Wielka Brytania) finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych, grant KBN 6 P04C 090 21.
3. 08–20.03.2004 – pobyt na stażu w University of Montpellier (Francja) finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych, grant KBN 6 P04C 090 21
4. 18-31.07.2005 – szkolenie Royal Botanic Gardens Kew (Wielka Brytania) dotyczące poznania nowych technik katalogowania danych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych i tworzenia wielofunkcyjnych baz danych. Wyjazd w ramach projektu Centrum Doskonałości BioMoBiL.
5. 15-31.10.2005 – badania w Royal Botanic Gardens Kew i British Museum w Londynie (Wielka Brytania), wyjazd finansowany ze środków Uniwersytetu Gdańskiego przyznanych na badania własne, grant BW/14AO-5-0250-5.
6. 15-27.01.2006 – badania w Naturhistorisches Museum w Wiedniu (Austria) w ramach międzynarodowego programu stypendialnego UE (SYNTHESYS AT-TAF 1690)
7. 15–26.08.2006 – badania w herbarium Royal Botanic Gardens Kew i British Museum w Londynie (Wielka Brytania), wyjazd finansowany ze środków Uniwersytetu Gdańskiego przyznanych na badania własne, grant BW/14A0-5-0336-6
8. 24.09–21.10.2006 – badania w herbarium w National Botanic Garden w Brukseli (Belgia) w ramach międzynarodowego programu stypendialnego UE (SYNTHESYS BE-TAF 750)
9. 04.03–30.03.2007 – badania w herbarium University of Waheningen, Leiden i Utrecht (Holandia) w ramach międzynarodowego programu stypendialnego UE (SYNTHESYS NL-TAF 2834)
10. 04.05–14.05.2007 – badania lietarturowe w bibliotece Royal Botanic Gardens Kew (Wielka Brytania) oraz badania zielnikowe w Natural History Museum of London (Wielka Brytania), grant BW/14A0-5-0336-6
11. 09.09–22.09.2007 – badania w herbarium University of Copenhagen (Dania) w ramach międzynarodowego programu stypendialnego UE (SYNTHESYS DK-TAF 3231)
12. 17-23.02.2008 - badania w Royal Botanic Garden of Madrid (Hiszpania) w ramach międzynarodowego programu stypendialnego UE (SYNTHESYS ES-TAF 4129)
13. 13-26.04.2008 - badania w Botanischer Garten und Botanisches Museum w Berlinie (Niemcy) w ramach międzynarodowego programu stypendialnego UE (SYNTHESYS DE-TAF 3906)
14. 16-31.08.2008 – badania materiałów zielnikowych oraz literaturowe w Royal Botanic Gardens Kew (Wielka Brytania), grant BW/14A0-5-0384-8
15. 24.04-15.05.2009 - badania materiałów zielnikowych oraz literaturowe w Royal Botanic Gardens Kew (Wielka Brytania), grant MNiSW N N303 343735
16. 11-15.01.2010 - badania materiałów zielnikowych oraz literaturowe w Museum National d'Histoire Naturelle, Paryż (Francja), grant MNiSW N N303 343735
17. 25.09-05.10.2010 - badania materiałów zielnikowych oraz literaturowe w Royal Botanic Gardens Kew oraz Natural History Museum of London (Wielka Brytania), grant MNiSW N N303 343735.

GRANTY NAUKOWE / SCIENTIFIC GRANTS:
1. Grant KBN 6 P04C 075 19 (2000) „Rewizja taksonomiczna kompleksu Pelexia-Sarcoglottis (Cyclopogoninae, Orchidaceae)” (wykonawca)
2. Grant BW 1101-5-0043-1 (2001) „Rewizja taksonomiczna podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Orchidaceae)”. (kierownik)
3. Grant BW 1101-5-0062-2 (2002) „Rewizja taksonomiczna podplemiemion Spiranthinae Lindl. i Stenorrhynchidinae Szlach. (Orchidaceae)”. (wykonawca)
4. Grant promotorski KBN 6 P04C 090 21 (2001-2004) „Rewizja taksonomiczna podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae)”.
5. Grant BW/14AO-5-0250-5 (2005) „Zróżnicowanie florystyczne i geograficzne storczykowatych na terenie Andów”. (wykonawca)
6. Grant BW/14A0-5-0336-6 (2006) „Rekonstrukcja filogenetyczna wybranych krytycznych grup Orchidales w oparciu o sekwencje ITS i trnH-psbA". (kierownik)
7. Grant MNiSW N N303 294034 (2007-2010) „Klasyfikacja wewnątrzrodzajowa taksonów z podplemienia Phragmipediinae Szlach. (Cypripediaceae) w oparciu o analizę wybranych fragmentów DNA i cechy morfologiczne”. (wykonawca)
8. Grant BW/14A0-5-0384-8 (2008) „Rewizja taksonomiczna Polystachya Hook. (Orchidaceae)” (kierownik)
9. Grant MNiSW N N303 343735 (2008-2011) „Filogeneza i klasyfikacja Polystachyinae (Orchidaceae) w oparciu o badania morfologiczne i molekularne” (kierownik)
10. Grant MNiSW N N303 812440 (2011-2014) „Genera et species Orchidalium 1”. (wykonawca)

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH / MEMEBERSHIP
American Society of Plant Taxonomy
International Association of Plant Taxonomy
Botanical Society of America

UDZIAŁ W ZJAZDACH I KONFERENCJACH / CONFERENCES
21-25.09.1998 - pomoc przy organizacji oraz uczestnictwo w 51. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Gdańsku.
24-28.09.2001 - udział w 52. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Poznaniu – wystąpienie posterowe: „Próby klasyfikacji Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae)”.
18-21.09.2003 - udział w 1. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego we Wrocławiu – wystąpienie posterowe: „Rewizja taksonomiczna podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae)”.
6–11.09.2004 - udział w 53. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń – Bydgoszcz.
15-16.09.2005 – udział w konferencji naukowej dedykowanej Prof. dr. hab. W. Żukowskiemu w Poznaniu pt. „Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej” – wystąpienie posterowe „Rodzaj Zhukowskia Szlach., R.Gonzalez T. & Rutk. na tle Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae)”.
14-15.10.2005 – współorganizacja i udział w konferencji naukowej „Współczesne kierunki badań botanicznych” w Gdańsku – wystąpienie posterowe „Taxonomical status of Odontorrhynchos Correa (Spiranthinae,Orchidaceae) in the light of molecular studies”.
28-30.05.2007 – współorganizacja i udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej” w Krakowie (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN) – wystąpienia posterowe „Wstępne wyniki badań nad neotropikalnymi gatunkami Polystachya Hook. (Orchidaceae)”, „Rozmieszczenie przedstawicieli podplemienia Cyclopogoninae (Orchidaceae) w Ameryce Południowej”, „Historia klasyfikacji przedstawicieli Cyclopogoninae (Orchidaceae)”.
09.12.2011 - udział w Konferencji Ekspertów Bolońskich „Uznawanie efektów dotychczasowego uczenia się i walidacja osiągnięć w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce”. Organizator: Uniwersytet Gdański i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Gdańsk.
25.03.2011 - udział w Konferencji Ekspertów Bolońskich "Problem Based Learning (PBL) a ramy kwalifikacji" Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Program: PBL jako doświadczenie w pracy akademickiej. Krajowe Ramy Kwalifikacji - uznawanie efektów kształcenia w zakresie kompetencji personalnych i społecznych oraz zdobytych poza edukacją formalną. Wykorzystanie elementów Problem Based Learning. Gdańsk.
09.12.2011 - udział w Konferencji "Uznawanie efektów dotychczasowego uczenia się I walidacja osiągnięć w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce". Organizator: Uniwersytet Gdański (UG) i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Miejsce: Uniwersytet Gdański.
07.09.2012 - udział w Konferencji „Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie” Organizator: Departament Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa.
14.03.2013 - wystąpienie w ramach seminarium „Dydaktyczne zastosowania gier, symulacji i zadań dywergencyjnych w formach uczenia się nomadycznego”. W ramach zadania 4 projektu koordynowanego przez prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna: „Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego” (EFS-POKL). Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański.
22.03.2013 - udział w Konferencji "Liderzy jakości kształcenia w polskich uczelniach. Uwarunkowania rozwoju i perspektywy działania akademickiej kadry projakościowej". Organizator: Uniwersytet Gdański (UG) i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Miejsce: Uniwersytet Gdański.
26.03.2013 - udział w seminarium „Zajęcia dydaktyczne jako „grywalizacja” i start (up) w projektach europejskich”. W ramach zadania 4 projektu koordynowanego przez prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna: „Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego” (EFS-POKL). Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański.
10.05.2013 - organizacja Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych związanych z naukami przyrodniczymi. Miejsce: Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański.
21.11.2013 - udział w X konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
25-26.06.2014 - ekspert w panelu dyskusyjnym „Kształcenie i rozwój zawodowy nauczycieli” podczas konferencji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie „Zawód nauczyciel. Raport o Stanie Edukacji 2013 - Międzynarodowe i krajowe wyniki badań”
30.09.2014 - wykład w Centrum Nauki "Experyment" w Gdyni podczas Konferencji Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Edukacja w Akcji”. Tytuł wykładu: „Gamifikacja czyli jak sprawić, by uczniowie zaczęli uczyć się z przyjemnością”.
13.11.2014 - wykład dla metodyków w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli pt. „Gamifikacja w edukacji”.
19.11.2014 - wykład w Centrum Nauki "Experyment" w Gdyni pt. „Akcja gamifikacja, czyli jak sprawić, by uczniowie zaczęli uczyć się z przyjemnością”.
24.11.2014 - wykład „Gamifikacja lekcji Przedsiębiorczości” w ramach cyklu spotkań „EduInspiracji” w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.
18.11.2015 - wykład „Grywalizacja. Lubię to!” Joanna Mytnik-Ejsmont i Wojciech Glac , w ramach konferencji „BEZEE. TRENDY W EDUKACJI” w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, organizator: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości „Starter”.

NAGRODY I STYPENDIA / AWARDS:
1. Stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dla wyróżniających się doktorantów i pracowników UG - przyznane na rok akademicki 2004/2005
2. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. „Rewizja taksonomiczna podplemienia Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae)”, Instytut Biologii, Uniwersytet Gdański, 13.05.2005.
3. Stypendium habilitacyjne, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego (01.10.2007 – 31.03.2009)
4. Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczycieli akademickich (10.04.2012)
5. Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za wybitne osiągnięcie naukowe (01.10.2012)

WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE / ADDITIONAL QUALIFICATIONS:
10.2010 – 01.2011 - Kurs Dydaktyki Akademickiej. Kurs organizowany w ramach Projektu POKL Zad. 12: „Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim”. Pod kierownictwem dr Adam Jagiełło-Rusiłowskiego.

DZIAŁALNOŚĆ POZANAUKOWA / NON-SCIENTIFIC ACTIVITY:
Tutor w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego (od 01.10.2006)
Organizator imprez w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki (od 01.10.2006)
Organizacja i prowadzenie zajęć (wykłady i warsztaty) w ramach projektów edukacyjnych Wydziału Biologii UG we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (od 2008)
Wiceprezes Fundacji „Akademia Zrównoważonego Rozwoju” (od 2011)
Organizator i wykładowca na kursach naukowych „Letnia Szkoła Taksonomii” (15-18.09.2010; 18-20.09.2013)
Członek Komisji ds. Oceny wydatków na działalność statutową na Wydziale Biologii (od 2012)
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii (od 2012)
Członek Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Gdańskiego (od 2012)
Członek Rady Redakcyjnej biuletynu “Świat Storczyków” (od 2012)
Organizator I, II i III Konferencji Dydaktyki Akademickiej na Wydziale Biologii „Ideatorium” (2013, 2014, 2015)
Organizator i prowadząca warsztaty dla nauczycieli akademickich IDEATORIUM PRACTICUM (2014)
Ekspert w zakresie gamifikacji w edukacji w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości „Starter” (od 2013)
Współautorka skryptu dla studentów do przedmiotu Ewolucji i Systematyki Roślin Zalążkowych i Grzybów (Biologia, I rok) w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych UG (FID 500-L000-S650-13-R4)
Autorka zgrywalizowanych kursów akademickich Taksonomia Roślin (Biologia, III rok) i seminarium III roku (Biologia) w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych UG (FID 500-L150-S650-13-R4) oraz Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów (Biologia, I rok)
Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Akademickiej IDEATORIUM.


RECENZJE ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH / REVIEWS OF DOCTORATE AND HABILITATE THESES:
* Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Opinia o dorobku naukowym dr. Szymona Kaczanowskiego w związku z jego wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego (27.12.2012) - członek Komisji.

* Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Taraxacum sect. Palustria w Polsce” dr. Jolanty Marciniuk (01.03.2013) - recenzent.

* Zakład Taksonomii i Geografii Roślin Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Puchałki pt. „Taksonomia i ewolucja owoców w rodzaju Ferula (Apiaceae)” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Szpili, prof. UG w Zakładzie Taksonomii i Geografii Roślin Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (23.03.2013) - recenzent.

* Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego Opinia o dorobku naukowym dr. Marcina Nobisa w związku z jego wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego (20.12.2013) - członek Komisji.

Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ocena dorobku naukowego dr Heleny Więcław w związku z jego wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Carex flava agg (section Ceratocystis, Cyperaceae) in Poland” (17.12.2014) - recenzent.

* Ogród Botaniczny Instytutu Botaniki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Woźniak-Chodackiej pt. „Rewizja taksonomiczna rodzaju Oenothera L. w Europie Środkowej” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Mitki (2015) - recenzent.


OPIEKA NAD DOKTORANTAMI / PH.D. STUDENTS:
* Mgr Katarzyna Paluchowska (od 2011 roku). Tytuł rozprawy: „Rewizja taksonomiczna podrodzaju nominalnego Maxillaria Ruiz & Pav.”. Otwarcie przewodu: 2012 r.

* Mgr Sławomir Nowak (od 2012 roku). Tytuł rozprawy: „Badania taksonomiczno-biogeograficzne Prescottinae Dressler (Orchidaceae) z obszaru Kolumbii”. Otwarcie przewodu: 2013 r.
* Mgr Elżbieta Grochocka (od 2012 roku). Tytuł rozprawy: „Rewizja taksonomiczna rodzaju Angraecum Bory (Orchidaceae) w Afryce”. Otwarcie przewodu: 2013 r.

* Mgr Natalia Olędrzyńska (od 2014 roku). Tytuł rozprawy: „Rewizja taksonomiczna rodzaju Brachycorythis (Orchidaceae)”. Otwarcie przewodu: 2015 r.

Członkostwo w komisjach, radach, zespołach, redakcjach:
Członek Komisji ds. Oceny wydatków na działalność statutową na Wydziale Biologii (od 2012)
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii (od 2012)
Członek Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Gdańskiego (od 2012)
Członek Rady Redakcyjnej biuletynu “Świat Storczyków” (od 2012)
Członek Rady Naukowej monografii „ECHA IDEATORIUM. Z doświadczenia nauczycieli akademickich, uczestników 2.Konferencji Dydaktyki Akademickiej "Ideatorium" na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego (ISBN 978-83-7865-360-8).

Prowadzenie zajęć akademickich:
Seminarium dyplomowe dla studentów III roku (studia licencjackie) kierunków Biologia i Przyroda, I i II roku (studia magisterskie) kierunku Biologia, Ochrona Środowiska
Seminarium dla doktorantów I roku kierunku Biologia
„Taksonomia Roślin” dla studentów III roku kierunku Biologia (wykład)
„Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów” dla studentów I roku kierunku Biologia (wykład)
„Wprowadzenie do badań taksonomicznych” dla studentów III roku kierunków Biologia i Ochrona Środowiska (wykład)
„Podstawy taksonomii” dla studentów III roku kierunku Waloryzacja i Zarządzanie Zasobami Przyrody (wykład)
„Botanika” dla studentów dla studentów I i II roku kierunków Chemia i Przyroda (wykład)
„Botanika farmaceutyczna” dla studentów I roku kierunków Chemia (wykład)
„Botanika farmaceutyczna” dla studentów II roku studiów podyplomowych BIOLOGIA SĄDOWA (wykład)

Autorstwo i prowadzenie projektów zgrywalizowanych zajęć:
* Kurs „TAKSONOMIA ROŚLIN” dla studentów III roku kierunku Biologia (edycje 2013, 2014, 2015)
* Kurs „EWOLUCJA I SYSTEMATYKA ROŚLIN ZALĄŻKOWYCH I GRZYBÓW” dla studentów I roku kierunku Biologia (edycja 2015)
* SEMINARIUM DYPLOMOWE "STARA SZAMANKA" dla studentów III roku kierunku Biologia (edycje 2013, 2014)
* Projekt zgrywalizowanych LEKCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GIMNAZJUM I LICEUM dla uczniów gdańskich szkół ponadpodstawowych „Lekcje Przedsiębiorczości” (od 2013 r.)

zaloguj