KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

« wstecz

dr hab. Piotr Rutkowski
dr hab. Piotr Rutkowski
Pracownia: Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Stanowisko: starszy wykładowca - kierownik Pracowni
Telefon: 58 523 6163 ; 601831938
Nr pokoju: C-408
Zainteresowania:
Problemy taksonomii storczykowatych, taksonomia numeryczna, biogeografia kladystyczna, badania filogenetyczne, biologia zapylania, ochrona środowiska, ochrona przyrody.

Zainteresowania pozabiologiczne:
własna działalność AlterEco czyli edukacja przyrodnicza metodą eksperymentu oraz ekspertyzy środowiskowe;
Prezes Fundacji "Akademia Zrównoważonego Rozwoju";
fotografia, dydaktyka akademicka.

Publikacje:
1993
1. Rutkowski P. 1993. Porosty rezerwatu “Jar Rzeki Reknicy” na Pojezierzu Kaszubskim. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 12(4):29-39.
1995
2. Kossowska M., Rutkowski P. 1995. Unikatowy rezerwat przyrody “Crau” w południowej Francji. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51(1):110-114.
1996
3. Żółkoś K., Rutkowski P. 1996. Aktualna ocena populacji Anthericum liliago (L.) w Wolińskim Parku Narodowym. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 15(2):41-45.
4. Kossowska M., Rutkowski P. 1996. Contribution of the lichens of Crau in S France. Fragm. Flor. Gebot. 41(1):283-286.
1997
5. Szlachetko D. L., Rutkowski P. 1997. Two new species of the genus Sarcoglottis (Orchidaceae) from Brazil. - Ann. Bot. Fenn. 34: 275-279.
1998
6. Szlachetko D. L., Margońska H. B., Rutkowski P. 1998. Fingardia yamapensis, a new species of Orchidaceae from New Guinea. - Fragm. Flor. Geobot. 43(1):3-6.
7. Halle N., Szlachetko D. L., Rutkowski P., Margońska H. B. 1998. Distribution to the orchid flora of West and South-West Pacific Islands - Fragm. Flor. Geobot. 43(1):39-58.
8. Kukwa M., Rutkowski P. 1998. Flora Naczyniowa Rezerwatu “Jezioro Białe Wigierskie” w Wigierskim Parku Narodowym. – Rocznik Naukowy PTPN “Salamandra”.
1999
9. Rutkowski P., Słowik J. 1999. Flora porostów doliny Drwęcy w okolicy Nowego Miasta Lubawskiego. - Fragm. Flor. Gebot., Ser. Polonica. 6: 211-217.
10. Kukwa M., Rutkowski P. 1999. The first record of Sphinctrina leucopoda in Poland – Graphis Scripta 11: 23-24.
11. Szlachetko D. L., Margońska H. B., Rutkowski P. 1999. Denia seidenfadeniana, a new orchid species from Australia. – Adansonia 21(2): 221-223.
2000
12. Rutkowski P., Kukwa M. 2000. Materiały do rozmieszczenia porostów dębów i buków w Polsce pólnocnej. – Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B – Botanika 49: 207-215.
13. Szlachetko D.L., Tamayo R., Rutkowski P. 2000. Zhukowskia Szlach., Tamayo & Rutk., gen. nov., a new orchid genus from Mesoamerica. – Adansonia ser. 3, 22(2): 235-238.
14. Rutkowski P., Szczepaniak K. 2000. Wstępne wyniki badań nad rozmieszczeniem Orchidaceae na Pojezierzu Iławskim - Acta Botanica Cassubica. 1: 67-78.
15. Fałtynowicz W., Marcinkowska E., Rutkowski P. 2000. Porosty rezerwatu „Dolina Zagórskiej Strugi” koło Rumii na Pojezierzu Kaszubskim - Acta Botanica Cassubica. 1: 119-126.
16. Rutkowski P. 2000. Klasyfikacja rzędu Orchidales, w świetle analizy fenetycznej – W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych I. - StatSoft. Kraków: 155-171.
17. Szlachetko D. L., Rutkowski P. 2000. Gynostemia Orchidalium – Vol. 1 Apostasiaceae, Cypripediaceae, Orchidaceae (Thelymitroideae-Vanilloideae) – Acta Botanica Fennica 169: 1-380.
18. Szlachetko A., Szlachetko D.L., Rutkowski P. 2000. Podręcznik biologii do II klasy gimnazjum. - Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk. 183 pp.
2001
19. Szlachetko D. L., Tamayo R., Rutkowski P. 2001. Pachygenium Schlecht. ex Szlach., Tamayo & Rutk., a new genus of the subtribe Cyclopogoninae (Orchidaceae). – Polish Botanical Journal 46(1): 3-6.
20. Szlachetko D. L., Tamayo R., Rutkowski P. 2001. Deiregyne cochleata Szlach., Tamayo & Rutk., a new species from Mexico (Orchidaceae, Spiranthinae). – Polish Botanical Journal 46(1): 35-38.
21. Zalewska A., Rutkowski P. 2001. Porosty rezerwatu „Lipowy Jar” w puszczy Boreckiej (Pojezierze Mazurskie, NE Polska) – Acta Botanica Warmiae et Masuriae 1: 147-163.
22. Szlachetko D.L., Mytnik J., Rutkowski P. 2001. New species of the genus Pseudoeurystyles (Orchidaceae) from Brazil. Polish Botanical Journal 46(2): 131-132.
23. Szlachetko A., Szlachetko D.L., Rutkowski P. 2001. Podręcznik biologii do III klasy gimnazjum. - Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk. 168 pp.
2002
24. Kukwa M., Motiejūnaitė J., Rutkowski P., Zalewska, A. 2002. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland I – Herzogia 15: 129-139.
25. Rutkowski P., Margońska H.B. 2002. Index to scientific names in Gynostemia Orchidalium vols.1 and 2. - Acta Botanica Fennica 173: 262-275.
2003
26. Szlachetko D.L., Rutkowski P. 2003. Quelques notes additionnelles sur sous-famille Thelymitroideae (Orchidaceae) – Richardiana 3(2):90-100.
27. Rutkowski P., Margońska H.B. 2003. Index to scientific names in Gynostemia Orchidalium vol. 3. - Acta Botanica Fennica 176: 306-311.
2004
28. Rutkowski P. 2004 Diversity and threat of Polish Orchidales. – Abstract book 5th Europaean Regional Cites Plants Meeting. 20-21.
29. Mytnik J., Rutkowski P. & Szlachetko D.L. 2004. New taxa in Mesoamerican Cyclopogoninae (Orchidaceae, Spirantheae) – Ann. Bot. Fennici 41(5): 373-380.
30. Rutkowski, P., Mytnik, J. & Szlachetko, D.L. 2004. New taxa and new combinations in Mesoamerican Spiranthinae (Orchidaceae, Spirantheae) – Ann. Bot. Fennici 41(6): 471-477.
31. Rutkowski P., Mytnik, J. & Szlachetko, D.L. 2004. New taxa and new combinations in Mesoamerican Stenorrhynchidinae (Orchidaceae, Spirantheae) – Ann. Bot. Fennici 41(6): 479-489.
2005
32. Rutkowski, P., Mytnik, J. & Cieślicka D. 2005. Rozmieszczenie storczyków z podplemion Spiranthinae, Stenorrhynchidinae i Cyclopogoninae w Ameryce Środkowej. Materiały konferencji naukowej „Taksonomia, Chorologia i Ekologia Roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej”. Poznań 2005. 227.
33. Mytnik, J. & Rutkowski, P. 2005. Rodzaj Zhukowskia Szlach., R.Gonzalez T. & Rutk. na tle Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae). Materiały konferencji naukowej „Taksonomia, Chorologia i Ekologia Roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej”. Poznań 2005. 190.
34. Szlachetko D.L., Rutkowski P. & Mytnik J. 2005. Contributions to the taxonomic revision of the subtribes Spiranthinae, Stenorrhynchidinae and Cyclopogoninae (Orchidaceae) In Mesoamerica and the Antilles. – Polish Bot. Studies 20: 3-387.
2006
35. Szlachetko D.L., Kułak M., Rutkowski P. & Margońska H. 2006. Epidendrum kusiaibi spec. nov., a new species from Euadorean Andes. – Die Orchidee 57(4): 480-483.
36. Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Szlachetko D.L., Baranow P. 2006. Cyclopogon C.Presl (Orchidaceae Spirantheae) – two new species. – Die Orchidee 57(4): 484-489.
37. Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Szlachetko D.L., Cieślicka D. 2006. Materials to the taxonomic revision of Cyclopogoninae Szlach. (Spirantheae, Orchidaceae). Warscaea Szlach, Sarcoglottis Presl and Stigmatosema Garay – Die Orchidee 57(5): 556-581.
38. Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P. 2006. Taxonomic position of Zhukowskia Szlach, R.Gonzalez T. & Rutk. (Cyclopogoninae, Spirantheae, Orchidaceae) – Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 7-10.
39. Górniak M., Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Tukałło P., Minasiewicz J. & & Szlachetko, D.L. 2006. Phylogenetic relationships within the subtribe Spiranthinae s.l. (Orchidaceae) inferred from the nuclear ITS region – Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 18-24.
2007
40. Rutkowski P. 2007. Taksonomia, Filogeneza i Fitogeografia plemienia Spirantheae (Orchidaceae) w Ameryce Łacińskiej. Materiały konferencji naukowej „Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej” Kraków 2007: 26.
41. Rutkowski, P., Cieślicka D. 2007. Rozmieszczenie storczyków podplemion Spiranthinae Lindl. i Stenorrhynchidinae Szlach. W Ameryce Łacińskiej. Materiały konferencji naukowej „Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej” Kraków 2007: 27.
42. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J. & Rutkowski P. 2007, Pachyphyllum piesiki Szlach., sp. nov. (Vandoideae, Pachyphyllinae), a new species from Ecuador – Die Orchidee. 58(1): 93-96.
2008
43. Szlachetko D.L., Rutkowski P. 2008, Diphytes Blume, a forgotten genus of the subtribe Bulbophyllinae (Orchidaceae, Epidendroideae) – Acta Soc. Bot.Pol. 77(4): 1-4.
44. Rutkowski P., Szlachetko D.L. & Górniak M. 2008. Phylogeny and taxonomy of the subtribes Spiranthinae, Stenorrhynchidinae And Cyclopogoninae (Spirantheae, Orchidaceae) in Central and South America. - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1-346.
45. Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P. & Szlachetko D.L. 2008; Five new species of Pachygenium (Schltr.) Szlach., R. Gonzalez & Rutk. (Spirantheae, Cyclopogoninae, Orchidaceae) from Brazil - Biodiv. Res. Conserv. 11-12: 3-8.
2009
46. Rutkowski P. & Kowalkowska A. 2009. Niezwykłe relacje storczyków i zwierząt – Wszechświat 110(1-6): 10-15.
47. Szlachetko D.L., Rutkowski P. & Mytnik-Ejsmont J. 2009. Hapalorchis neglecta sp. nov. and H. piesikii sp. nov.(Spiranthinae, Orchidaceae) from the Neotropics – Nordic J. Bot. 27: 213-215.
48. Szlachetko D.L., Rutkowski P. & Mytnik-Ejsmont J. 2009. Schiedeella jean-mulleri sp. nov. and S. esquintlensis sp. nov.(Orchidaceae, Stenorrhynchidinae) from Guatemala – Nordic J. Bot. 27: 316-318.
2010
49. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Rutkowski P., Jerchewicz K. & Baranow P. 2010. Novelties in African Orchidaceae: new taxa from Central‐West Africa. Richardiana 10(3):125-143.
50. Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Kras M., Rutkowski P., Baranow P., Górniak M. 2010. Contribution to the Orchid Flora of West-Central Africa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ss. 389.
51. Rutkowski P., Kolanowska M. & Kukwa M. 2010. Botanical and Mycological Research in South America done by Gdańsk University Staff and Doctoral Candidates. In: The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies (eds. Z. Mirek & al.) W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków 2010: 181-186.
2012
52. Szlachetko D.L., Veyret I., Mytnik-Ejsmont J., Sawicka M., Rutkowski P., Baranow P. 2012. Orchidaceae of French Guiana. Koeltz Publishing House. ss 405.
53. Rutkowski P. 2012. Statistical methods (numerical taxonomy, phenetics and cladistics) in: Taxonomic redefinition of subtribe Malaxidinae (Orchidales, Malaxidae). Margońska H., Kowalkowska A.H., Górniak M, Rutkowski P. Koeltz Publishing House. ss 571.
54. Rutkowski P., Margońska H. 2012. Phylogenical analyses of subtribe Malaxidinae (Orchidales, Malaxidae). in: Taxonomic redefinition of subtribe Malaxidinae (Orchidales, Malaxidae). Margońska H., Kowalkowska A.H., Górniak M, Rutkowski P. Koeltz Publishing House. ss 571.
2014
55. Szlachetko D.L., Górniak M., Kolanowska M., Mytnik-Ejsmont J., Kowalkowska A., Rutkowski P., Koliński T. 2014. Taxonomic position and phylogeny of the genus Vargasiella (Orchidaceae, Vandoideae) based on molecular and morphological evidence. PLoS ONE 9(6): e98472. (DOI:10.1371/journal.pone.0098472)
2017
56. Szlachetko D.L., Kolanowska M., Naczk A., Górniak M., Rutkowski P., Chiron G. 2017. Taxonomy of Cyrtochilum-alliance (Orchidaceae) in the light of molecular and morphological data. Bot. Stud. 58:8 (DOI: 10.1186/s40529-017-0164-z)

Wyróżnienia i nagrody

1. Nagroda indywidualna Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską – 1999.
2. Wyróżnienie w konkursie firm StatSoft, Inc. i StatSoft Polska na najlepszą pracę doktorską, przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica - 1999.
3. Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo monografii pt.: Gynostemia Orchidalium. Vol. 1. Apostasiaceae, Cypripediaceae, Orchidaceae (Thelymitroideae-Vanilloideae). - 2001.
4. Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2011.


- kierownik studiów podyplomowych "Waloryzacja i Ochrona Obiektów Przyrodniczych" prowadzonych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego od 2011 roku
- ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2014 roku
- fundator i prezes fundacji "Akademia Zrównoważonego Rozwoju" od 2012 roku
- członek Regionalnego Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Gdańsku od 2006 roku
- koordynator Bałtyckiego Festiwali Nauki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2008-2013.
- organizator Ogólnopolskiego Kursu dla pracowników naukowych "Letnia Szkoła Taksonomii" (Gdańsk 2010, 2012)
- organizator Ogólnopolskiej konferencji dydaktyki akademickiej "Ideatorium" (Gdańsk 2013, 2014)
- wykładowca Uniwersytetu III Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytetu III wieku przy Prezydencie Miasta Sopot
- uczestnik programu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych "Zaproś naukowca do szkoły" realizowanym przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
- członek Rady Programowej I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni od 2005

zaloguj